» Professionele Cursussen

Dries Hoefkens gebruikt zijn creativiteit en motivatie om pragmatische cursussen te ontwikkelen die gegeven worden via onderwijs of e-learning. Een overzicht uit de collectie:.

Android voor beginners / gevorderden

Deze cursus is idealiter geschikt voor beginners en op maat voor laagdrempelig doelpubliek.

Cyberbeveiliging

 Beseft uw personeel het gevaar van cybercriminaliteit? 

PHP voor beginners / gevorderden

Het is belangrijk dat programmeurs de correcte kennis hebben van PHP, zodat ze juist én efficiënt programmeren. 

 

» Reeds ontwikkelde cursussen

Android voor beginners (op locatie)

 Programma  Android voor beginners cursus (PDF)

Thema's: 1 Inleiding, hardware en maken van basishandelingen | 2 Uitdiepen handelingen | 3 Nieuwe handelingen, Wi-Fi en surfen | 4 Wi-Fi en surfen, Toetsenbord, noodnummers en contacten beheren | 5 Toetsenbord en Play store | 6 Play store, Okay Google, Beveiligingtips en inleiding e-mail | 7 Camera, galerij en mappenstructuur | 8  Alles van Chrome: surfen, instellingen, bladwijzers, geschiedenis | 9 Opslaan van afbeeldingen via web en inleiding tot cloud technologie 

* Elk thema is ontwikkeld voor 2 lesuren, bij het begin en einde van elke les wordt 10 minuten uitgetrokken voor herhaling of vragen van een (vorig) thema. In les 7 krijgen de cursisten een groepsopdracht, waarbij ze samen op pad gaan in de buurt om foto's te gaan nemen. De lesgever hecht belang aan samenwerking, omdat dit de verwerking van de leerstof versnelt. De thema's behandelen de leerplandoelstellingen van het volwassenenonderwijs van die module. Het onderwerp e-mail wordt samen afgesproken hoe het precies behandeld wordt, omdat het instellen een tijdrovende manier is.  De lesgever brengt de beginsituatie in kaart van de cursisten, ook observeert hij om eventueel extra coaching te geven aan een cursist met een trager werktempo indien nodig. 

Cyberbeveiliging (op locatie)

Deze cursus bestaat uit delen: een informatief luik, een preventief luik en een oefenluik 
Een mini versie kan onderwezen worden als workshop. 

» Informatie Educatieleider, Soofos en Udemy

Via EducatieLeider vindt u binnenkort voornamelijk cursussen georganiseerd op locatie terug. Deze kunnen worden aangeboden door EducatieLeider of zakenpartners of onderwijsinstellingen waarmee wij samenwerken. 

De volgende online cursussen worden momenteel ontwikkeld:

Deze cursussen worden binnenkort op Udemy of Soofos aangeboden op het E-learning platform. U krijgt een zeer krachtige leeromgeving voorgeschoteld vergezeld van leerrijke materiaal. De meeste concurrenten vergeten het doelpubliek bij het vervaardigen... Juist door het doelpubliek mee te betrekken bij de ontwikkeling, kan ik u deze professionele cursussen aanbieden. » Online cursussen

PHP voor beginners

PHP is een programmeertaal die door veel webontwikkelaars en toepassingen gebruikt wordt. De instructeur en inrichter, Hoefkens D. van deze online cursus onderscheidt zich t.o.v. andere cursussen aan de hand van de onderstaande voordelen:

- Laagdrempelig
- Audiocasting waarin de instructeur de theorie van de powerpoint opnieuw vertelt met bijhorende voorbeelden
- Videotutorials 
- Modulair volgens een opgesteld leerplan
- Duidelijke structuur
- Praktische codeeroefeningen 
- Assignments (instuurbare oefeningen die gecontroleerd worden door de instructeur)
- Klare taal

Doelgroep: Iedereen die gemotiveerd is.
Specifieke vereisten: Software - In het begin: Notepad++ = gratis | Nadien ook: WAMP (lokale webserver) of een gratis webhost die PHP ondersteunt 

Algebra (Elementaire algebra)

Algebra is een breed domein binnen Wiskunde, er bestaan namelijk diverse onderverdelingen. In deze cursus gaat het over Elementaire algebra. Deze komt ook aan bod bij (toekomstige) studenten geneeskunde tijdens hun proefexamens. 

- Laagdrempelig
- Conform leerplan secundair onderwijs
- Duidelijke structuur
- Oefeningen 
- Testcenter
- Klare taal

Doelgroep: Leerlingen middelbaar onderwijs of studenten hoger onderwijs
Specifieke vereisten: getalbewerkingen (optellen, volgorde van teken, ...)