» Competentiematrix TI

De competenties verworven door middel van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica.

Kwaliteitsvol Handelen Eigen gedrag aanpassen Communiceren Projectmatig werken Gegevens behandelen Analyseren Oplossingen uitwerken Systemen & netwerken & databanken beheren