» Competenties Informatica en Leraarschap

Er zijn werken ingeroosterd voor deze pagina. Deze pagina wordt gespreid bijgewerkt.

» Leraarschap

De leraar is een duizendpoot

Bron: Klasse

» Informatica

Competenties

Bron: Thomas More

» Competenties Mix Beide Profielen

Analyseren en gegevens behandelen

Oplossingen uitwerken en databanken beheren

Organisatorische-, pedagogische- en didactischecompetenties

Organisatorische- en communicatievecompetenties

Kwaliteitsvol handelen

Eigen gedrag aanpassen

» Competenties Informatica

De rest is nog in aanbouw...